EVENT - Donationsklass "We stand with Ukraine" 9 april

Pilates Complete bjuder in till en välgörenhetsklass till förmån för de krigsdrabbade i Ukraina.

Välkommen till denna mattbaserade pilatesklass som vi kallar för  "WE STAND WITH UKRAINE". Med din hjälp hoppas vi samla in så många donationer som möjligt för att kunna ge humanitärt bistånd till människor som tvingats lämna sina hem på grund av kriget, samt till människor som varit tvungna att stanna i Ukraina. Vem som helst kan delta på klassen och bidra till en god sak. Inga förkunskaper krävs och du väljer själv hur mycket du vill donera.

Pilatesklassen är en grundläggande träning som fokuserar på balans, rörlighet och styrka. Alla kan delta på oavsett ålder, förkunskaper eller fysik.

Klassen i sig är kostnadsfri. Allt du behöver göra för att delta är att boka plats samt swisha din valfria donation till UNHCR som ger trygghet och delar ut nödhjälp eller den lokala föreningen HUG (Help Ukraine Gothenburg) som hjälper flyktingar från Ukraina i Göteborgsområdet. Du väljer själv hur mycket du vill donera. All hjälp behövs. Tack för att du bidrar.

Datum: Lördag 9 april

Plats: Pilates Complete

Tid: 11:00-12:30

Lärare: Natalia Ersöz

Donationer:

Så här gör du för att swisha din donation till UNHCR:

Öppna din Swish-app i mobilen.
Ge en gåva till nummer 900 16 45, märk gåvan Ukraina.
Välj att ge ett nödpaket för 370 kr eller ett valfritt belopp.
Klart!

Så här gör du för att swisha din donation till HUG:

Öppna din Swish-app i mobilen.
Swisha valfritt belopp till nummer 123 06 45 481
Klart!

Kan du inte delta på klassen men vill vara med och bidra ändå? Du kan naturligtvis swisha din donation i alla fall!

Anmälan är bindande och inbetald donation återbetalas ej.

............................................................................................

Pilates Complete invites to a charity class for the benefit of the war victims in Ukraine.

Welcome to this mat-based Pilates class that we call "WE STAND WITH UKRAINE". With your help, we hope to collect as many donations as possible in order to provide humanitarian aid to people who have been forced to leave their homes due to the war, as well as to people who have had to stay in Ukraine. Anyone can attend the class and contribute to a good cause. No previous knowledge is required and you choose how much you want to donate.

The Pilates class is a basic training that focuses on balance, mobility and strength. Everyone can participate, regardless of age, prior knowledge or physique.

The class itself is free. All you need to do to participate is to book a place and swish your optional donation to UNHCR which provides security and distributes emergency aid or the local association HUG (Help Ukraine Gothenburg) which helps refugees from Ukraine in the Gothenburg area. You choose how much you want to donate. All help is needed. Thank you for your contribution.

Date: Saturday 9 April

Location: Pilates Complete

Time: 11: 00-12: 30

Teacher: Natalia Ersöz

Donations:

Here's how to swish your donation to UNHCR:

Open your Swish app on your mobile.
Give a gift to number 900 16 45, mark the gift Ukraine.
Choose to give an emergency package for SEK 370 or an optional amount.
Clear!

Here's how to swish your donation to HUG:

Open your Swish app on your mobile.
Swisha any amount to number 123 06 45 481
Clear!

Can you not participate in the class but want to participate and contribute anyway? You can of course swisha your donation anyway!

Registration is binding and paid donation will not be refunded.

.................................................................................

Anmälan

E-post
Personuppgifter

Kursval och deltagare